Miasto

Rozbudowa Ergo Areny, czy powstanie hotel?

Udostępnij:

Na dwóch spotkaniach z mieszkańcami (29.11 oraz 02.12) mogliśmy zapoznać się z wnioskami spółki Hala Gdańsk-Sopot w kwestii rozwoju Ergo Areny.

Z przedstawionej prezentacji  przez Panią Magdalenę Sekułę zarządzającą halą, dowiedzieliśmy się, że chciałaby ona dobudować drugą arenę na ok 2000 widzów, sale sportowe, parking wielopoziomowy oraz trzygwiazdkowy hotel liczący 200 pokoi (w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego). Pomysły te posiadają akceptacje gmin i wpisują się w ich cele strategiczne. Wśród mieszkańców rozgorzała dyskusja nad sensem stawiania kolejnego hotelu oraz zasadności budowy drugiej hali. Padały różne pomysły na wykorzystanie tych terenów.

Propozycje włodarzy nie zostały jednak poparte żadnymi danymi, a jedynie uzasadnione osobistą oceną. Przedstawiona prezentacja multimedialna, była “oszczędna” i odbiegła niestety od standardów profesjonalizmu jakiego można by oczekiwać od menadżera wysokiego szczebla.

Padła sugestia, że istnieje powszechna praktyka budowy hotelu na terenach przyległych do tego typu hal sportowo-widowiskowych.  Sprawdziliśmy – wcale tak nie jest. Poza wyjątkami, jak Hala Spodek w Katowicach, nie ma pełnowymiarowych hoteli.Istniejąca baza hotelowa w Sopocie i Gdańsku jest natomiast jednocześnie jedną z najlepszych w Polsce, przez co pomysł budowy kolejnego hotelu na takim terenie budzi wątpliwości.

Przesłanka, że potrzeba wynika z konieczności zakwaterowania ekip technicznych nie jest przekonująca. Takiego hotelu nie ma ani przy Tauron Arenie w Krakowie, ani Atlas Arenie w  Łodzi, czy też w innych polskich miastach: Gliwicach, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu. W Toruniu i przy hali Olivii w Gdańsku są skromne hotele na 30-40 pokoi.

Inwestycja hotelowa zapewnia potencjalnie szansę uzyskania przewagi konkurencyjnej, jednak trudno wprost wywodzić, że jest to decydujące w oczach organizatora widowiska przy podejmowaniu decyzji o jego lokalizacji. Także na terenie przyległym do hali Gatorade Center w Turku w Finlandii, który służył za przykład możliwych kierunków rozbudowy, nie ma takiego hotelu.

W ramach procesu planistycznego, do 10 października, każdy zainteresowany mógł złożyć wniosek dotyczący planu zagospodarowania przestrzennego wokół hali. Spotkanie z mieszkańcami odbyło się dopiero teraz, stawiając mieszkańców przed faktem dokonanym. Usłyszeliśmy jednak, że nadal można składać wnioski  pomimo faktu upływu terminu. W związku z tym, Stowarzyszenie Samorządni przygotowało wniosek dotyczący tych działek, w którym przedstawiamy zarówno własne, jak i płynące z opinii mieszkańców, refleksje. Zapraszamy do zgłaszania uwag merytorycznych i formalnych tak, aby finalna wersja, jak najlepiej odpowiadała wymogom procesowym.

Wniosek zostanie złożony w dniu 11.12.2019 do Prezydenta Miasta Sopotu. Można go pobrać tutaj:

https://www.samorzadni.org/pliki/wniosek-arena.docx

Zachęcamy również do edytowania wniosku i wysyłania go we własnym imieniu na adres urzędu lub pocztą elektroniczną: ergo.mpzp@um.sopot.pl

W aktualnej sytuacji jedyną szansę, aby nie dopuścić do zabudowy terenów trzcinowiska, daje wyraźny sprzeciw społeczny.

Przy okazji debaty dotyczącej zagospodarowania terenu, ujawniła się konieczność dyskusji na temat przyszłości Ergo Areny, a także innych należących do miasta obiektów sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych i kulturalnych. Niestety, Trójmiasto pomimo swojej oczywistej atrakcyjności, nadal nie przyciąga spektakularnych wydarzeń i pozostaje daleko w tyle nie tylko za innymi środkowoeuropejskimi ośrodkami, ale także np. za Krakowem.

Nie należy zapominać o problemach komunikacyjnych towarzyszących większym imprezom. Położenie hali jest przepiękne, jednak niekorzystne z punktu widzenia dostępu do transportu publicznego. Niewielu gości wybiera dojazd koleją miejską, której stacje znajdują się odległości ok. 20 minutowego marszu.

Ergo Arena to nasz wspólny majątek. Zbliża się dziesięciolecie jej funkcjonowania. Zasadne wydaje się dokonanie analizy instytucjonalnej, biznesowej i społecznej, oceny pracy Zarządu oraz ustalenie strategii rozwoju na kolejną dekadę.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*